Заповніть інформацію для заявки
* - обов`язкове поле для заповнення
Підтримка вашого бізнесу
+380 50 518 87 32
ТОВ Біг Фінанс Компані Робочий

Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Фінансова компанія надає Клієнтам фінансові послуги факторингу, фінансового лізингу, гарантій, поручительств та надання коштів у позику*, в тому числі на умовах фінансового кредиту на підставі Договорів. Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”), “договір є обов’язковим для виконання сторонами”.

Згідно із статтею 631 ЦК України, “строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору.

Відповідно до статті 525 ЦК України «одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом».

Відповідно до умов Договору:

  • Зміна та/або розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається.
  • Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити Договір, повинна надіслати пропозицію про це другій Стороні за Договором.
  • Сторона Договору, яка отримала пропозицію про зміну Договору, у термін передбачений умовами договору  повідомляє другу Сторону Договору про результати її розгляду.

Дія Договору припиняється:

  • після повного виконання Сторонами власних обов’язків згідно цього Договору;
  • у випадку набрання чинності ухвали або рішення суду про припинення дії цього Договору.

При достроковому припиненні Договору, відповідно до ст. 653 ЦК України, Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов’язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

 

*-На даний час установа не кредитує фізичних осіб.